Форекс търговията е рисков бизнес. Изисква внимателен анализ и вземане на решения. Сред многото инструменти, които да помогнат на търговеца с неговия анализ, там би ...
Новините специално за щатския долар могат да повлияят на повечето лихвени проценти, тъй като той е глобалната резервна валута с по-голям процент от всички сделки с чуждестранна валута. Когато търгувате е важно да изберете ...