Forex հիմնարար վերլուծություն - Ինչպես է Կենտրոնական բանկի կողմից արժութային միջամտությունն ազդում արժութային շուկայի վրա

Forex հիմնարար վերլուծություն – Ինչպես է Կենտրոնական բանկի կողմից արժութային միջամտությունն ազդում արժութային շուկայի վրա

The Foreign exchange market interventions have been going on for a while now, although there are no rules that central banks are complying with yet; սակայն, this foreign exchange intervention can be used in various methods, each with a different level of efficiency.

Types of intervention

–              Form of unilateral action (central action only) or coordinated action (several central banks acting together).

–              Sterilized intervention: When currency intervention is sterilized, Կենտրոնական բանկը չեզոքացնում ազդեցությունը ավելացնելով կամ draining արգելոցների իր ներքին դրամական շուկայի. երբ միջամտությունը ոչ ստերիլ, Կենտրոնական բանկը թույլ է տալիս բոլոր այդ գործողությունների բարձրացնել կամ նվազեցնել մատակարարումը իրացվելիության.

–              Որոշ կենտրոնական բանկերը կարող են թաքցնել իրենց բաժնետոմսերը, օգտագործելով փոխարինողներ է գնել կամ վաճառել իրենց արժույթները. Այս կերպ, դուք կարող թաքցնել ձեր բաժնետոմսերը եւ թող շուկայական կռահել,.

–              Կենտրոնական բանկը կարող է փնտրում shock ազդեցություն լինելով տեսանելի է իր դրամական միջամտության. Սա կարող է առաջացնել Կենտրոնական բանկը պետք է զարմացնել շուկան եւ մուտքագրեք միջոցով էլեկտրոնային հարթակ, որը նշված չէ ծառայություններով օգտագործված. Այս բավականին հաճախ է դրդում մեծ արձագանք է շուկա, բայց ավելի հաճախ դա օգտագործվում է, որ պակաս ազդեցություն այն ունի.

–              Երկրները, հաջողվել գումար ռեժիմները դարձել գործոն միջամտության. Այս դեպքում, Կենտրոնական բանկը օգտագործում է դրամական միջոցները արժութային ինտերվենցիաների է հարմարեցնել իր արտարժույթի փոխանակման պահուստ զամբյուղ որպեսզի պահպանել հարաբերակցությունը դոլարի այլ արժույթներով. Central banks often use this tactic to prevent their currency from appreciating, although it can work both ways.

Government intervention

Government intervention in currency markets can also significantly affect some markets from time to time. Governments have the capacity and, in some cases, the sovereign obligation to influence prices. Their action can be carried out by an action or a direct investment or tacitly by regulation. This intervention can lead to price spikes, leading to changes in market dynamics.

Currency intervention definition

The rate at which one currency is converted to another is the exchange rate between the currencies in question. This impact foreign exchange intervention in such a way that; If the country’s exports exceed imports, the demand for local currency on the foreign exchange market will increase. When the value exceeds the point of support, the country’s central bank intervenes in the market to sell local currency, thus increasing the country’s foreign exchange reserves. The sale of local currency on the market leads to an increase in the money supply in the country, causing inflation.

Exchange rate intervention

The exchange rate of a currency is known from the exchange rate intervention. Banks that operate in a financial center and trade currencies, market exchange rate. As with any commodity or stock market, the rates on the foreign exchange intervention are determined by the interaction of the forces of demand and supply of commodities traded in foreign currencies.

Central bank definition

Central banks (national bank) are a unique bank that exists in every country to monitor the economy and protect the national currency. Basically, they manage large sums of money because they manage all state accounts and each commercial bank is required to deposit a certain amount with the national bank.

Now, what are its influences on exchange rate?

How central bank influence exchange rate

The most powerful weapon of the central banks in terms of foreign exchange interventions is the right to change the basic rates in the country. Any adjustment of base rates affects the foreign exchange market immediately; therefore, this has an impact on the exchange rate interventions. This is why all market traders closely monitor all movements and declarations of the central banks. Some of these banks tend to intervene directly in the foreign exchange market, while others prefer to avoid implementing such measures.

Central banks remain an important government agency that has the power to change the direction of the market or to pay large sums of money to defend its currency. Therefore, the more predictable a central bank buying and selling rate is in its interventions, the lower the impact each time it is used. This is usually refers to the law of diminishing returns as the market becomes accustomed and adjusts its strategies accordingly. The initial reaction to a surprise intervention tends to have the greatest impact. Traders also want to know if the central bank is acting at lower or higher levels or is aggressive to continue buying or selling at higher or lower levels.

Some central banks tend to make a direct impact in the foreign exchange interventions, while others prefer to avoid implementing such measures. Opinions differ as to the advantages and disadvantages of such interventions by national banks, but these interventions take place all the time and have a major impact on the market.