Forex trading är en riskabel verksamhet. Det kräver noggrann analys och beslutsfattande. Bland de många verktygen för att hjälpa handlaren med sin analys, det skulle...
Nyheter speciellt för USD kan påverka de flesta kurser eftersom det är den globala reservvalutan med en större andel av all handel med utländsk valuta. När du handlar är det viktigt att du väljer en...